Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Zasoby platformy edukacyjnej EDUPOLIS w pracy nauczyciela polonisty (warsztaty)Program:
  1. Wirtualny spacer po Kujawsko-Pomorskiej Platformie Edukacyjnej EDUPOLIS.
  2. Zasoby edukacyjne Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej EDUPOLIS i ich wykorzystanie na lekcjach języka polskiego.
  3. Wykorzystanie pakietu Microsoft Office Edupolis w pracy nauczyciela polonisty.
  4. Kujawsko-Pomorski Portal Informacyjny Edupolis jako miejsce promocji dobrych praktyk.

Terminy realizacji:
13-02-2019 w godz. 15.30-18.00
27-02-2019 w godz. 15.30-18.00

Cena: 60,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele j.polskiego szkół podstawowych, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Aneta Gabryelczyk
Prowadzący: Aneta Gabryelczyk