Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Zastosowanie narzędzi TIK w nauczaniu - forum wymiany doświadczeńProgram:
1. Spotkanie organizacyjne - ustalenie programu sieci
2. Praca na platformie
3. Bieżąca wymiana doświadczeń między uczestnikami sieci

Terminy realizacji:
28-09-2021 w godz. 14.30-16.30
19-05-2022 w godz. 14.30-16.30

Cena: 0,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 20
Prowadzący: Ewa Olejnik