Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Zatikowany nauczyciel - wykorzystanie ozobotów i rozszerzonej rzeczywistości na zajęciachProgram:

1.Kompetencje kluczowe

2.Rozszerzona rzeczywistość i jej wykorzystanie w szkole

3.Ozoboty w akcji

4.Tworzenie materiałów na zajęcia z ozobotami


Terminy realizacji:
28-01-2020 w godz. 10:00-13:15

Cena: 0 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Ewa Olejnik
Prowadzący: Ewa Olejnik