Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Zdalna edukacja innowacyjnym elementem pracy szkołyProgram:

Edukacja zdalna jako element konstruktywistycznego podejścia do edukacji

Innowacyjność integralnym elementem pracy szkoły- rozwiązania praktyczne


Terminy realizacji:
29-05-2020 w godz. 12.00-13.30

Cena: 0,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: dyrektorzy szkół i nauczyciele wszystkich poziomów edukacyjnych
Liczba godzin: 2
Kierownik formy: Lena Tkaczyk
Prowadzący: Lena Tkaczyk