Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Zdalnie jest fajnie (online)Program:

Zalety i wady edukacji online.
Wykorzystanie platform i portali  edukacyjnych w zdalnej nauce.
Programy i aplikacje do tworzenia materiałów dla uczniów.
Tworzenia materiałów z wykorzystaniem nowoczesnych.


Terminy realizacji:
18-05-2020 w godz.
12-06-2020 w godz.

Cena: 40,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, świetlicy oraz inni zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 20
Kierownik formy: Ewa Olejnik
Prowadzący: Ewa Olejnik