Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Zespoły wirtualne - komunikacja i współpraca (warsztaty)Program:
1.Budowanie silnego zespołu wirtualnego
2.Współpraca, współtworzenie i współdzielenie materiałów i dokumentów
3.Wirtualne ćwiczenia – narzędzia i metody
4.Rola zabawy i aktywności w pracy zespołu wirtualnego

Terminy realizacji:
19-01-2022 w godz. 10.00-11.30
20-01-2022 w godz. 10.00-11.30

Cena: 60,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Anna Puścińska