Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Zróbmy to razem, czyli o metodzie projektu i innych metodach aktywizujących (warsztaty)Program:
  1. Metoda projektu - etapy, dokumentacja, ewaluacja- aspekty teoretyczne
  2. Metoda projektu w nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego
  3. Wykorzystanie metod aktywizujących w projekcie
  4. Praktyczne zastosowanie metody projektu w pracy z dziećmi młodszymi

Terminy realizacji:
28-01-2019 w godz. 15.30-18.00
04-02-2019 w godz. 15.30-18.00
11-02-2019 w godz. 15.30-18.00

Cena: 90,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy, nauczyciele świetlic, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 9
Kierownik formy: Irena Kaczmarowska
Prowadzący: Irena Kaczmarowska