Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Zrozumieć autyzm - Światowy dzień świadomości autyzmu (seminarium)Program:
1.Co to jest autyzm – diagnozowanie indywidualnego przypadku
2.Dobre praktyki w pracy z dzieckiem autystycznym


Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński
Prowadzący: specjalista zewnętrzny