Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Oferta dodatkowa

Szczegółowe informacje (planowany termin realizacji, liczba godzin, adresat, program) uzyskają Państwo pod numerem telefonu 54 231 33 42 wew. 19
Konferencje
Kursy
Warsztaty
Seminaria
Wykłady
Konsultacje zespołowe
Sieci współpracy i samokształcenia
Webinaria