Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Oferta dodatkowa

Szczegółowe informacje (planowany termin realizacji, liczba godzin, adresat, program) uzyskają Państwo pod numerem telefonu 54 231 33 42 wew. 19