Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Otwarte zajęcia edukacyjne

Zapisy na zajęcia przyjmowane są w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej (pok. nr 6), telefonicznie pod numerem: 54 231 33 42, wew. 32 lub on-line, e-mail: czytelnia@cen.info.pl

1. Zajęcia biblioteczne
1.1 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
1.2 Szkoła podstawowa klasy IV – VI
1.3 Gimnazjum
1.4 Szkoła ponadpodstawowa
2. Zajęcia z pracowni przyrodniczej z czujnikami elektronicznymi
2.1 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
2.2 Szkoła podstawowa klasy IV – VI
2.3 Gimnazjum
2.4 Szkoła ponadpodstawowa
3. Lekcje z wykorzystaniem zasobów Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej Edupolis
3.1 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
3.2 Szkoła podstawowa klasy IV – VI
4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe
4.1 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
4.2 Szkoła podstawowa klasy IV – VI
4.3 Gimnazjum
4.4 Szkoła ponadpodstawowa
5. Edukacja obywatelska