Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo
pod numerem telefonu 54 231 33 42 wew. 19 

Jeżeli w poniższej ofercie nie znajdują się zagadnienia spełniające Państwa oczekiwania,

1. 100 rocznica odzyskania niepodległości - wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.