Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

FORMULARZ ZGŁOSZENIAWypełnij poniższy formularz lub pobierz kartę zgłoszeniową [plik *.pdf]

Temat: Platforma InstaLing w nauczaniu języka polskiego jako obcego (warsztaty stacjonarnie)
*Pola obowiązkowe
Imię/Imiona*
Nazwisko*
Data urodzenia*
Miejsce urodzenia*
Adres e-mail*
Numer telefonu (xxxxxxxxx)*
Typ szkoły/placówki*
Przedszkole
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum
Liceum Ogólnokształcące
Technikum
Szkoła zawodowa
Inne:
Nauczane przedmioty*
Edukacja przedszkolna
Edukacja wczesnoszkolna
Język polski
Języki obce
Edukacja historyczna i obywatelska
Edukacja przyrodnicza
Edukacja matematyczna
Edukacja techniczna
Edukacja artystyczna i kulturalna
Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja zawodowa
Kadra kierownicza szkoły
Pedagodzy, psycholodzy
Wychowawca świetlicy
Nauczaciel bibliotekarz
Inne:
Informacje o miejscu zatrudnienia
Pełna nazwa szkoły/placówki*
Miejscowość*
Adres (ulica, numer)*
Kod pocztowy (xx-xxx)*
Gmina*
Powiat*
*Oświadczam/y, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną o ofercie szkoleniowej KPCEN we Włocławku
Administratorem danych osobowych jest Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. Dane kontaktowe: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek; tel.: 54 231 33 42; e-mail: iod@cen.info.pl Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w tym prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane są w celach: a. realizacji umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO), b. obsługi zapytań związanych z realizacją usług (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO), c. przechowywania dokumentacji na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub rozstrzygania roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO). Dane są przetwarzane przez okres uzasadniony realizacją celu. Okres przetwarzania uzależniony jest od możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub gdy retencja danych jest wymagana z uwagi na przepisy prawa. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.