Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

FORMULARZ ZGŁOSZENIAWypełnij poniższy formularz lub pobierz kartę zgłoszeniową [plik *.pdf]

Temat: Zdalna edukacja innowacyjnym elementem pracy szkoły
*Pola obowiązkowe
Imię/Imiona*
Nazwisko*
Data urodzenia*
Miejsce urodzenia*
Adres e-mail*
Numer telefonu (xxxxxxxxx)*
Typ szkoły/placówki*
Przedszkole
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum
Liceum Ogólnokształcące
Technikum
Szkoła zawodowa
Inne:
Nauczane przedmioty*
Edukacja przedszkolna
Edukacja wczesnoszkolna
Język polski
Języki obce
Edukacja historyczna i obywatelska
Edukacja przyrodnicza
Edukacja matematyczna
Edukacja techniczna
Edukacja artystyczna i kulturalna
Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja zawodowa
Kadra kierownicza szkoły
Pedagodzy, psycholodzy
Wychowawca świetlicy
Nauczaciel bibliotekarz
Inne:
Informacje o miejscu zatrudnienia
Pełna nazwa szkoły/placówki*
Miejscowość*
Adres (ulica, numer)*
Kod pocztowy (xx-xxx)*
Gmina*
Powiat*
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora w zakresie związanym z udziałem w zajęciach
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną o ofercie szkoleniowej KPCEN we Włocławku
Dane osobowe podane powyżej podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest KPCEN we Włocławku ul. Nowomiejska 15A. Podanie danych jest dobrowolne, uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia.