Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

FORMULARZ ZGŁOSZENIAWypełnij poniższy formularz lub pobierz kartę zgłoszeniową [plik *.pdf]

Temat: Zdrowa woda
*Pola obowiązkowe
Liczba godzin zajęć*
Przewidywana liczba uczestników*
Proponowany termin zajęć*
Proponowana godzina zajęć*
Dane osoby kontaktowej
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Telefon kontaktowy*
Informacje o placówce
Pełna nazwa szkoły/placówki*
Miejscowość*
Adres (ulica, numer)*
Kod pocztowy (xx-xxx))*
Gmina*
Powiat*
*Oświadczam/y, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną o ofercie szkoleniowej KPCEN we Włocławku
Administratorem danych osobowych jest Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. Dane kontaktowe: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, ul. Nowomiejska 15A, 87-800 Włocławek; tel.: 54 231 33 42; e-mail: iod@cen.info.pl Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w tym prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane są w celach: a. realizacji umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO), b. obsługi zapytań związanych z realizacją usług (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO), c. przechowywania dokumentacji na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub rozstrzygania roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO). Dane są przetwarzane przez okres uzasadniony realizacją celu. Okres przetwarzania uzależniony jest od możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub gdy retencja danych jest wymagana z uwagi na przepisy prawa. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.