Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

„Cyberdzieciaki” - zabawy i ćwiczenia w świecie dziecięcego kodowania i programowania (warsztaty online)



Program:
  1. Rozwijanie kompetencji cyfrowych u młodszych dzieci
  2. Metody i techniki w nauce programowania i kodowania bez komputera
  3. Interaktywne środowisko programowania-platformy, portale, roboty
  4. Bezpieczeństwo w sieci.

Terminy realizacji:
26-01-2021 w godz. 16.30-19.00
27-01-2021 w godz. 16.30-19.00

Cena: 60,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej, inni zainteresowani
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Irena Kaczmarowska