Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

"Sezamie, otwórz się - sposoby na zwiększenie aktywności uczniów na lekcji" (warsztaty online)Program:

Moduły:

 1. Aktywny i kreatywny uczeń

2. Narzędzia TIK przydatne w nauczaniu


Terminy realizacji:
20-02-2021 w godz. 9.30-13.00

Cena: 40 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Lena Tkaczyk
Prowadzący: Joanna Gadomska