Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Akademia dyrektora na starcie - Ocena pracy dyrektora oraz ocena dorobku zawodowego za okres stażu z uwzględnieniem zadań wynikających z edukacji zdalnej (seminarium online)Program:

W programie:

1.Przepisy prawa oświatowego z uwzględnieniem czasu pandemii

2. Ocena pracy dyrektora szkoły w okresie pandemii

3. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela z uwzględnieniem okresu pandemii i pracy zdalnej nauczyciela


Terminy realizacji:
17-02-2021 w godz. 11.00-14.00

Cena: 100,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: dyrektorzy szkół
Liczba godzin: 15
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński