Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Akademia dyrektora: Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły - jak mierzyć efektywność nauczaniaProgram:

1. Zadania dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki wynikające z nadzoru pedagogicznego w świetle przepisów prawa: - ustawa prawo oświatowe, - rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

2. Efektywna lekcja

3. Obserwacja zajęć - rodzaje, funkcje, procedury, arkusze

4. Wdrażanie i monitorowanie realizacji kompetencji kluczowych


Terminy realizacji:
06-10-2020 w godz. 11.00-15.00

Cena: 150,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Grażyna Troszyńska
Prowadzący: Wojciech Gliwiński-starszy wizytator KO Bydgoszcz