Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Akademia Dyrektora Przedszkola - statut placówki i jego nowelizacja zgodnie z procedurami i technikami prawodawczymi.Program:

1. Statut i jego znaczenie dla działalności przedszkola.

2. Podstawowe regulacje prawne związane ze statutem przedszkola.

3. Tworzenie zapisów statutowych zgodnie z technikami prawodawczymi.


Terminy realizacji:
13-04-2021 w godz. 11.00-15.00

Cena: 100 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński
Prowadzący: Wojciech Gliwiński