Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Akademia Nauczycieli Bibliotekarzy - Biblioteka w świecie TIK (spotkanie online)Program:
  1. Funkcjonowanie bibliotek szkolnych w trakcie epidemii
  2. Sposób na czytanie – różnorodne formy i narzędzia promujące czytanie
  3. Ogólnopolskie akcje promujące książkę i czytanie
  4. Nowoczesna szkoła - wykorzystanie TIK w bibliotece

Kontakt – Agata Safian – tel. 54-231 33 42, w. 32, e-mail; a.safian@cen.info.pl 

 

Praca zdalna: 1.11.2020 - 30.04.2021


Terminy realizacji:
05-11-2020 w godz. 9.00-12.00
11-02-2021 w godz. 9.00-12.00
15-04-2021 w godz. 9.00-12.00

Cena: 0,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Kierownik formy: Agata Safian