Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Animator kultury (kurs)Program:
  1. Animacje teatralne
  2. Pedagogika zabawy
  3. Zabawy plastyczne
  4. Eksperymenty naukowe na wesoło
  5. Biblioterapia 6.Zabawy z tańcem, ruchem i muzyką


Cena: 300,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 42
Kierownik formy: Małgorzata Wdowczyk