Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Awans zawodowy nauczyciela stażysty (warsztaty)Program:
  1. Akty  prawne dotyczące awansu zawodowego
  2. Rozwój zawodowy nauczyciela a rozwój szkoły
  3. Planowanie pracy nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego n-la kontraktowego
  4. Realizacja zadań wynikających z wymagań na stopień nauczyciela kontraktowego
  5. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej/egzaminu na poszczególne stopnie awansu zawodowego

Terminy realizacji:
17-09-2020 w godz. 14.30-18.00
22-09-2020 w godz. 14.30-18.00
24-09-2020 w godz. 14.30-18.00

Cena: 120,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele stażyści
Liczba godzin: 12
Kierownik formy: Tamara Kozikowska