Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Awans zawodowy – sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczycielaProgram:

1. Konstrukcja sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

2. Sprawozdanie to refleksyjne badanie efektów.


Terminy realizacji:
13-05-2021 w godz. 16.00-17.30

Cena: 30 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 2
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska