Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Bezpieczna szkoła - profilaktyka zagrożeń. Jak wzmacniać ucznia w czasie pandemii? (konferencja online)Program:

12.45-13.00 - nawiązanie połączenia z uczestnikami

13.00-13.15 - rozpoczęcie konferencji, przywitanie uczestników - Grażyna Troszyńska - Dyrektor KPCEN we Włocławku

13.15-14.30 - Jak wzmacniać poczucie bezpieczeństwa uczniów w czasie pandemii – interwencja kryzysowa – Tomasz Bilicki - pedagog, terapeuta, certyfikowany interwent kryzysowy (University of Maryland), trener umiejętności społecznych. Jest koordynatorem Punktu Interwencji Kryzysowej dla Młodzieży RE-START, Regionalnego Interwencyjnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie w Szkole Podstawowej nr 35 na łódzkich Bałutach.

14.30-15.00 - Dialog motywujący w pracy z uczniem - Aleksandra Plec - pedagog szkolny, profilaktyk, terapeutka i socjoterapeutka, instruktorka TZA-ART oraz Dialogu Motywującego.

15.00 - zakończenie konferencji


Terminy realizacji:
01-12-2020 w godz. 12.45-15.00

Cena: 0,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka