Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

BHP w szkole - szkolenia okresowe (kurs)Program:
  1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
  2. Postępowanie w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników
  3. Problejmy związane z organizacją stanowiska pracy
  4. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń

Terminy wg.indywidalnych zamówień.Cena: 1000,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: pracownicy jednostek oświatowych
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński