Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Co w trawie piszczy - edukacja przyrodnicza bliżej natury (warsztaty)Program:
  1. Bezkręgowce wodne i lądowe - prezentacja pospolitych gatunków i ich odławianie w terenie
  2. Pszczoły i inne zapylacze - dlaczego i jak je chronić?
  3. W świecie pająków  

Prowadzący: Patrycja Modrzejewska – „Zielony Edukator” Gostynińsko- Włocławskiego Parku Krajobrazowego . Realizuje zajęcia dla wszystkich grup wiekowych  z zakresu edukacji środowiskowej  w ramach projektu pn. Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: „Lubię tu być… na zielonym!” realizowanego przez Województwo Kujawsko – Pomorskie.

 Cena: 100,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele przyrody
Liczba godzin: 10
Kierownik formy: Lena Tkaczyk