Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Dialog motywujący w praktyce szkolnej (warsztaty)Program:
  1. Zasady Dialogu Motywujacego
  2. Narzędzia i metody pracy DM
  3. Specyfika procesu zmiany

Terminy realizacji:
24-10-2020 w godz. 8.00-16.00

Cena: 150 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele pracujący z uczniem z obniżoną motywacją
Liczba godzin: 10
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka