Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Dokumentowanie pracy nauczyciela przedszkola (warsztaty)Program:
  1. Dokumnetacja nauczyciela przedszkola w prawie oświatowym
  2. Jak dokumentować proces wychowawczo-dydaktyczny

Terminy realizacji:
22-09-2020 w godz. 15.00-17.15
29-09-2020 w godz. 15.00-17.15

Cena: 60,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele przedszkola
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska