Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Doradztwo zawodowe w szkole specjalnej (seminarium)Program:
  1. Zasoby edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  2. Zawody i branże dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Terminy realizacji:
29-04-2021 w godz. 11.00

Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele szkół specjalnych
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński
Prowadzący: Monika Stepa