Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Dyrektor Ambasadorem nowoczesnej dydaktyki (seminarium on-line)Program:

1. Aspekt neuronauk w nauczaniu

2. Różne oblicza nowoczesnej dydaktyki

3. Co dyrektor może zmienić w swojej szkole


Terminy realizacji:
10-03-2021 w godz. 10.00-11.30

Cena: forma bezpłatna zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: Dyrektorzy wszystkich etapów edukacyjnych, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 2
Kierownik formy: Ewa Olejnik