Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

E-rodzice i E-przedszkole - Partnerski model współpracy w zdalnej edukacji (seminarium)Program:

Moduły:

1. Miejsce rodziców w edukacji dziecka - 1 godzina

2. Organizacja współpracy z rodzicami z zwykorzystaniem TIK - 1 godzina

3. Planowanie spotkań z rodzicami on-line - 1 godzina

 


Terminy realizacji:
15-01-2021 w godz. 16.00-18.15

Cena: forma bezpłatna zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele przedszkola, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Jolanta Kolibowska