Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

E-zasoby w pracy doradcy zawodowego (warsztaty)Program:

Zasoby jako narzędzia pracy szkolnego doradcy zawodowego


Terminy realizacji:
11-05-2021 w godz.
18-05-2021 w godz.

Cena: 60,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: doradcy zawodowi, pedagodzy szkolni, dyrektorzy, zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Małgorzata Wdowczyk