Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Edukacyjna wyprawa z uczniami, czyli jak zrobić z lekcji przygodę z puentą.Program:

1. Co ma wpływ na motywacje do uczenia?
2. Strategia RUMAKA w budowaniu celu lekcji. Taksonomia Blooma, czyli jak tworzyć kryteria sukcesu.
3. Lekcja jako proces uczenia się, czyli jak z lekcji zrobić przygodę z puentą.
4. Sposoby na refleksję i informację zwrotną.
5. Projektowanie lekcji wg własnego pomysłu z wykorzystaniem elementów procesu uczenia się.

Terminy realizacji:
12-05-2012 w godz. 16.00-18.15

Cena: 50 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Grażyna Troszyńska
Prowadzący: Dorota Podorska