Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Egzamin maturalny z biologii 2021 - o czym nauczyciel wiedzieć powinien (seminarium)Program:

Moduły:

1. Założenia zmian w wymaganiach maturalnych w roku 2021. Zmiany w przepisach prawa dotyczące egzaminu maturalnego w 2021 roku - 1 godzina

2. Szcegółowa analiza wymagań maturalnych z biologii po zmainach ( uproszczenia i skreślenia treści z podstawy programowej) - 3 godziny


Terminy realizacji:
14-01-2021 w godz. 9.00-12.15

Cena: forma bezpłatna zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Ewa Olejnik
Prowadzący: Ewa Olejnik, Lena Tkaczyk