Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Egzamin ósmoklasisty - skutecznie, efektywnie i na czas! (konsultacja zespołowa)Program:
  1. Strategie powtórek
  2. Jak wspierać dziecko w przygotowaniu do egzaminu
  3. Jak uczyć się efektywnie
  4. Dziesięć sposobów na lepszy wynik egzaminu

Terminy realizacji:
01-11-2020 w godz.

Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele matematyki klas IV-VIII
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Bogusława Stuczyńska