Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Eksperyment z zastosowaniem TIK na zajęciach przyrodniczych (warsztaty)Program:
  1. Metoda eksperymentu na przedmiotach przyrodniczych
  2. Eksperyment a podstawa programowa i kompetencje kluczowe
  3. Eksperyment w pracy zdalnej nauczyciela
  4. Portale, programy i aplikacjie na zajęciach przyrodniczych

Terminy realizacji:
08-04-2021 w godz.
15-04-2021 w godz.
22-04-2021 w godz.

Cena: 120,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele przedmiotów przyrodniczych
Liczba godzin: 12
Kierownik formy: Ewa Olejnik