Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Eksperymentowanie jest super! Stosowanie metody badawczej w procesie uczenia się (warsztaty)Program:
  1. Rozwijanie aktywności badawczej dzieci - obserwacja, doświadczenie, eksperyment
  2. „Kącik przyrody” ożywionej i nieożywionej i jego rola w edukacji nie tylko przyrodniczej dziecka
  3. Gry i zabawy - sprzymierzeńcy w rozwoju myślenia

 


Terminy realizacji:
11-01-2021 w godz. 14.30-17.45
18-01-2021 w godz. 14.30-17.45
25-01-2021 w godz. 14.30-17.45

Cena: 120,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej, inni zainteresowani
Liczba godzin: 12
Kierownik formy: Irena Kaczmarowska