Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Emisja głosu - jak mówić bez wysiłku i zmęczenia (warsztaty)Program:
  1. Higiena głosu - czego się wystrzegać, o co zadbać
  2. Oddychanie i fonacja - rodzaje i techniki
  3. Prawidłowa artykulacja i jej rola w pracy mówcy
  4. Dykcja i wyrazistość mowy. 5. Głos, mowa i wymowa naszych podopiecznych w pigułce.

Terminy realizacji:
17-11-2020 w godz.
08-12-2020 w godz.

Cena: 120,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele i logopedzi
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Tamara Kozikowska