Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Ewaluacja programu realizacji doradztwa zawodowego w szkole/placówce (kurs online)Program:
  1. Projektowanie ewaluacji
  2. Metody i techniki zbierania danych
  3. Analizowanie danych i działania po badaniu

Termin:
1.03.2021 - 31.03.2021Cena: 50,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: doradcy zawodowi, zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 20
Kierownik formy: Małgorzata Wdowczyk