Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Gotowość szkolna - diagnoza, wspieranie, ocena efektów (warsztaty)Program:
  1. Aspekty rozwoju dziecka młodszego
  2. Dojrzałość a gotowość szkolna - obserwacje a diagnozy
  3. Indywidualizacja pracy-metody i formy
  4. Współpraca z rodzicami
  5. Realizacja w warunkach stacjonarnych i podczas pracy zdalnej

Terminy realizacji:
21-09-2020 w godz. 15.15-17.45
28-09-2020 w godz. 15.15-17.45

Cena: 60,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej, inni zainteresowani
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Irena Kaczmarowska