Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Gra dydaktyczna na lekcji matematyki (warsztaty)Program:
  1. Gry dydaktyczne ważną metodą nauczania aktywizującego
  2. Przykłady gier dydaktycznych

Terminy realizacji:
18-03-2021 w godz.
25-03-2021 w godz.

Cena: 60,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele matematyki klas IV-VIII
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Bogusława Stuczyńska