Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Innowacje na lekcjach języka angielskiego (warsztaty)Program:
  • innowacje
  • rodzaje innowacji
  • wymagania prawne przykładowe 


Cena: 90,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele języków obcych
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Małgorzata Wdowczyk