Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Innowacyjnie na biologii (seminarium)Program:
  1. Umiejętności sprawdzane na maturze z biologii
  2. Nauczanie według koncepcji konstruktywistycznej

Terminy realizacji:
30-09-2020 w godz. 14.30-17.00

Cena: 40,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Lena Tkaczyk