Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Innowacyjnie na przedmiotach przyrodniczych (konferencja online)Program:

16.15 - 16.30 – rejestracja uczestników na platformie

16.30 - 16.40 – rozpoczęcie konferencji – Grażyna Troszyńska, dyrektor KPCEN we Włocławku

16.40 – 17.10 – Innowacyjne metody nauczania motywujące uczniów do samodzielnego uczenia się – Joanna Gadomska, pasjonatka pracy metodą projektu – twórczyni ogólnopolskich projektów “EKO-SZKOŁA”, “Stres a nasz mózg – walka                           do wygrania”, “Klasowa Wigilia bez plastiku” oraz szkolnego projektu Tydzień Uczniowskiej Supermocy

17.10 - 17.40 - Odwrócona lekcja w praktyce – Karol Bielski,  autor dostępnych w serwisie internetowym YouTube filmów edukacyjnych promujących metodę odwróconej  lekcji

17.40 - 18.10 - Kodowanie w doświadczeniach z wykorzystaniem czujników PASCO – Tomasz Sobiepan, przedstawiciel firmy PASCO, promotor wykorzystywania cyfrowych pomiarów w dydaktyce przedmiotów przyrodniczych.

18.10 – 18.40 - Nowatorskie rozwiązania sprzyjające rozwijaniu kompetencji matematycznych,  naukowo-technicznych oraz informatycznych ucznia- dr Barbara Roszkowska – Lech, dr inż. Krzysztof Bryś, dr inż. Joanna Porter- Sobieraj, Politechnika Warszawska

18.40 - 18.50 - Dyskusja, odpowiedzi prelegentów na pytania uczestników

18.50 – 19.00 - Podsumowanie konferencji

 


Terminy realizacji:
03-12-2020 w godz. 16.30-19.00

Cena: 0,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele matematyki, biologii, fizyki i chemii
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Lena Tkaczyk