Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Inteligencja emocjonalna - czy potrafisz ją kształtować u siebie i innych? (warsztaty online)Program:

Blok I: Podstawy inteligencji emocjonalnej
Blok II: Inteligencja emocjonalna w praktyce
Blok III: Empatia w działaniu, czyli jak wspierać rozwój innych


Terminy realizacji:
27-11-2020 w godz. 15.00-18.00

Cena: 60,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Dorota Łańcucka
Prowadzący: dr Patryk Wawrzyński