Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak dobrze napisać wypracowanie na egzaminie ósmoklasisty? (warsztaty)Program:

1. Formy wypowiedzi pisemnej w podstawie programowej języka polskiego dla szkół podstawowych.

2. Wstęp, czyli jak postawić tezę lub wymyślić nieszablonową fabułę.

3. Rozwinięcie: szukanie przykładów, skuteczna argumentacja, elementy argumentacyjne i twórcze.

4. Reasumując,czyli podsumowanie bez sztampy.


Terminy realizacji:
23-09-2020 w godz. 15.15-17.30
30-09-2020 w godz. 15.15-17.30
07-10-2020 w godz. 15.00-18.00

Cena: 100,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych
Liczba godzin: 10
Kierownik formy: Aneta Gabryelczyk