Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak nauczać języka niemieckiego w przedszkolu?Program:

1. Cele wychowania przedszkolnego w kontekście języka obcego nowożytnego.

2. Odkrywanie języka obcego przez dzieci przedszkolne.

3. Metody nauczania i formy pracy z dzieckiem w przedszkolu - gry i zabawy, włączanie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek i materiałów audiowizualnych w języku obcym.

4. Sekwencje dydaktyczne dotyczące nauczania języka obcego w przedszkolu


Terminy realizacji:
11-06-2021 w godz. 15.45-18.00
14-06-2021 w godz. 15.45-18.00

Cena: 60 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Patryk Krzemiński