Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak nauczać języka niemieckiego na I etapie edukacyjnym?Program:

1. Właściwa realizacja podstawy programowej języka obcego na etapie edukacji wczesnoszkolnej.

2. Aktywizacja językowa uczniów wczesnoszkolnych.

3. Dostosowanie przebiegu procesu edukacji językowej do indywidualnych możliwości i potrzeb najmłodszych.

4. Środki dydaktyczne wykorzystywane w nauczaniu dzieci.

5. Wielozmysłowe nauczanie języka niemieckiego.


Terminy realizacji:
12-05-2021 w godz. 15.15-17.30
18-05-2021 w godz. 15.15-17.30

Cena: 60 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Patryk Krzemiński