Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak pobudzić ucznia do myślenia - ciekawe pomysły na początek lekcji (seminarium on-line)Program:

1. Cykl Kolba w efektywnym uczeniu się

2. Techniki motywujące do uczenia sie  - ciekawe pomysły na początek lekcji

3. Motywowanie poprzez właściwy sposbó komunikowania się


Terminy realizacji:
12-03-2021 w godz. 13.30-15.00

Cena: forma bezpłatna zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele zainteresowani efektywnym nauczaniem
Liczba godzin: 2
Kierownik formy: Tamara Kozikowska