Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak pomagać uczniom z dyskalkulią - praktyczne wskazówki dla nauczycieli (konsultacja zespołowa)Program:
  1. Diagnoza
  2. Dostosowanie środowiska szkolnego do indywidualnych możliwości dziecka
  3. Metody i pomoce dydaktyczne stymulujące rozwój umiejętności matematycznych oraz usprawniających zaburzune funkcje
  4. Rola emocji w uczeniu się matematyki dziecka z dyskalkulią
  5. Inne przykłady zaburzeń umiejętności matematycznych mylone z dyskalkulią


Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Bogusława Stuczyńska